Kurumsal Körlük

Artık siyah eski siyah, beyaz da eski beyaz değil, teknoloji ve ihtiyaçlar baş döndürücü bir şekilde değişiyor. Yeni nesil teknolojilerin hayatımıza girdiği andan itibaren ezber bozulur duruma geldi. BT ile ilgili eskiye dair ne varsa, onları bilgi dağarcığımızda tutup yeniliğe yelken açmak gerekiyor.

Yıllarca aynı kurum ve sistemlerde çalışan BT personelleri zamanla çalıştığı ortamı içselleştirerek var olan durum karşısında mesleki bilgi ve tecrübelerini arttırmak yerine  var olanı koruma yolunu izledikleri görülmektedir. Bu durum başlarda doğal bir süreç gibi görünsede, aslında doğallıktan öte monotonluğa ve mesleki anlamda tatminsizliğe açılan bir yoldur. Belli bir süre sonra alternatif yolları ve ürünleri keşfedemez hale gelmelerine neden olacaktır.

Bu monotonluk zamanla kurum körlüğüne dönüşecek ve bu durumda kurumlar için sonun başlangıcı anlamına gelmektedir. Aynı işi çok uzun zaman teknolojik yeniliklere ve yenilikçi düşüncelere kapalı bir şekilde yapan kişilerin karşılaştığı hastalıktır “Kurumsal Körlük”.

Tüm bu değişimler devam ederken kurumların yaşadığı üç temel senaryo vardır. Kimi kurum değişimi yaşıyor, kimi kurum sadece konuşmakla ve kimisi de dümenini kaybetmiş gemi gibi değişim rüzgarlarıyla bilinçsizce sürüklenip gidiyor.

Teknolojik yeniliklere ayak uyduramayan sektör çalışanları, yaşadığı sorunlar karşısında sahip olduğu bilgi birikimi kadar müdahil olabilir. Dar ve vizyonu olmayan bu bakış açısı zamanla tükenmişlik ve rekabet edememe gibi sıkıntılarla kurumları yüz yüze bırakabilir. Neşterin erken vurulduğu kurumlar en az zararla bu geçiş sürecini tamamlasa da bazı kurumlar piyasa şartları ile rekabet edememektedir.

Zira körlüğe yakalanmış BT uzmanlarının ellerinde şekillenen kurumların kan kaybetmesi ve hedefinden uzaklaşması kaçınılmazdır.

Kurumsal Körlüğün hat safhada olduğu kurumlarda kurum içerisinden birisinin yönetime getirilmesi sorunların çözümünde büyük rol oynayacağı düşünülebilir.

Vizyon sahibi, yeniliğe açık,  yeni nesil anlayışı benimsemiş, sektör ve saha birikimine  sahip kişiler ancak  “Kurumsal Körlüğün” ilacı olabilecektir.

İrfan KESKİN

1 Aralık 2013