Sihirli Fısıltılar

Sadece BT alanında değil, hayatın her alanında bir işi iyi yapmak, o işin tanınırlığının ve kabul edilebilirliğinin ispatı değildir. Karşı tarafı ikna süreci öncelikle kişinin kendisini ikna etmesi ile başlar. Kendisini ikna edemeyen kişilerin özgüven, hitabet ve kişiler arası diyalog kurma konularında kırılma noktaları oluşarak inandırıcılıklarının kaybolması gibi bir sorun yaşanabilir. Buda sonun başlangıcıdır.

Sürecin böyle işlediği durumlarda yapılan işin pazarlaması ve kurum üst yöneticileri tarafından algılanarak destek görmesi zorlaşır. Hatta dönem dönem imkansızlaşabilir. Anlaşılamama gibi bir sorunla karşı karşıya kalan kişilerin sorunu öncelikle kendilerinde aramaları gerekirken, çevresel faktörler ve karşı tarafta bulması ise yapılan işin pazarlama ve tanıtım sürecini tıkayacaktır.

Projelerimiz üst yönetimce onaylanmıyor
Bütçe alamıyoruz
Üst yönetim bizi anlamıyor
BT para harcama yeri görülüyor
Kendimizi ifade edemiyoruz

Gibi reel anlamda durum tespiti yapamama ve sanal sebepler bulma aslına bakılırsa sorunu kendinden uzaklaştırarak başarısızlığını başkalarına özelliklede üst yöneticilere mal etmektir. Bu sorun BT alanında çalışanların söylendiği, konuştuğu ve proje başarısını doğrudan etkileyen ortak konulardır.

Hepimizin yaşadığı bu sorunların temelinde genelde kurumların BT’yi amaç haline getirmeleridir. Disk alacağız sunucu alacağız yazılımımızı değiştireceğiz gibi projeleri basit bir şekilde üst yönetime aktarırsak yine anlaşılmayacaktır. Üst yönetimler, basit ve malzeme alımına yönelik olan, kurumun vizyonunu geliştiremeyecek hatta kurumu eşdeğer kurumlarla yarışmak bir tarafa onların gerisinde kalarak var olduğu piyasada yok olma sürecini başlatmasına neden olacak çalışmalardan kaçınırlar.

Sürekli arızalardan, sorunlardan, disk, sunucu, RAM, CPU teknik terimler ve amacına ulaşmayan projelerin başarısız sonuçlarıyla üst yönetime gidilirse, bir süre sonra BT’ye olan inancını kaybedecek ve şehir efsanesine dönen BT para harcama yeri olarak görülmeye devam edecektir.

Peki ne yapmak lazım;

Yeni nesil BT süreçlerinde BT’yi amaç olarak görmek yerine  Kurumun büyük resimdeki hedeflerine ulaşması için iyi bir araç olarak kurgulamak gerekir. Anlamlı, kuruma katma değer sağlayan, kurumun hedefleriyle örtüşen ve en önemlisi üst yönetime prestij kazandıracak projeler hiç bir zaman gider olarak görülmeyecektir.

İyi bir BT yöneticisi üst yönetimin taleplerini ve söylemlerini teknik ekibin anlayacağı dile, aynı şekilde teknik ekibin taleplerini de üst yönetimin anlayacağı dile çevirerek her iki tarafın da anlayacağı bir hale getirmelidir.

BT’nin üst yönetim ile çok iyi derece de iletişim halinde olmalı ve her projede üst yönetiminin desteğini almalıdır. Kurumu her anlamda yukarılara taşıyacak projelerin uygulanması, başta kurum üst yöneticileri olmak üzere kurum çalışanlarıyla ve paydaşlarıyla iletişimin güçlendirilerek herkesin inanç ve kabul edilirlik düzeylerini üst seviyelere çıkarmakla mümkündür.

İkna süreci çok konuşmaktan ziyade, amacın net, kısa, anlaşılabilir bir ifade halinde karşı tarafa bilimsel verilerin aktarılması ile başlar. Bir diğer önemli nokta; öncelikle kişinin yaptığı iş kendisini ikna etmelidir. Kendinizi, yaptığınız işin  kalitesi ve kuruma yapacağı katkılar konusunda ikna edemediğiniz müddetçe, başta kurum üst yöneticileriniz olmak üzere hiç kimseyi ikna edemezsiniz.

Yapılacak projeler bilimin ve teknolojinin ışığında seçilmiş cümlelerle adeta üst yönetimin kulağına sihirli fısıltılarla anlatılmalıdır. Öyle anlatılmalıdır ki kurulan her cümle yönetimin anlayacağı dilde ve mümkün olduğunca teknik terimlerden uzak olmalıdır. Basit ama bir o kadar da sihirli, tılsımlı cümlelerden oluşmalıdır. Sadece cümle kurmak yetmeyecek kurduğu her cümlenin altını proje detayları ve elde edilecek çıktılarla doldurulmalıdır.

Şu da unutulmamalıdır ki; “ Beceri işi iyi yapmak değil, iyi yaptığı  işi, iyi satmaktır.”

İrfan KESKİN
Mayıs 201413