Sunucu Sanallaştırma Ne Zaman Anlamlı

Sanallaştırma teknolojilerinin faydası yararları gibi bilindik noktalara değinmek yerine özellikle sunucu sanallaştırmasında önemli olacağını düşündüğüm bir kaç noktadan bahsetmek istiyorum.

Ülkemizde E-devlet, E-Okul, gibi yapıların yürütülmesini sağlayan Kamu Kuruluşların bilgi işlem altyapılarında son yıllarda büyük yatırımların yapıldığını görmekteyiz. Bilgi işlem altyapılarında ihtiyaçların bir şekilde temin etmek mümkündür. Ancak sistem odasının fiziksel alan (metrekare) yetersizliği önemli bir sorundur. İşte çok iyi planlanmış sunucu sanallaşması çözümleri fiziksel alan yetersizliğine çare olacağı düşüncesindeyim.

Kamu Kuruluşları olarak sunucu sanallaştırmasına bakıldığı zaman, sanallaştırma teknolojilerini Kurumun bilgi işlem altyapısında maksimum fayda elde edecek şekilde tasarlandığı zaman anlam kazanacaktır. Şöyleki sanallaştırmanın tüm teknolojik yeteneklerini kuruma uyarlamak yerine, kurum ihtiyaçlarının göz önüne alınarak sanallaştırma teknolojilerini şekillendirmek anlam kazanacaktır. Sunucu Sanallaştırmasının salt özelliklerini ele alıp, sanallaşabilen her fiziksel sunucuyu sanal ortama taşımak beklentileri karşılamayabilir. Bilgi işlem sunucu altyapısını tümüyle sanallaştırmak gibi bir zorunlulukta olmamalıdır.

Sunucu sanallaştırmasında, kurumsal ihtiyaçlar göz önüne alınarak hazırlanan her proje tasarıma bağlı olarak farklı çıktılar verebilir. Dolayısyla her projede kurumsal bilgi işlem altyapılarının farklılık göstereceği unutulmamalıdır. Tüm sunucu altyapısını sanallaştırmak bazı durumlarda anlamsız olacaktır. Şöyleki CPU ve RAM kullanım oranlarının %70-80 oranında yoğun kullanılan sunucuların çoğunlukta olduğu bir altyapı sanallaştırıldığı zaman elde edilecek sonuç hem performans hemde tasarruf anlamında beklenilen faydayı vermeyecektir. Bu sonuç sanallaştırmanın ruhuna aykırı bir durum olacaktır.

Sanallaştırmadaki temel hedef fiziksel sunuculardaki atıl bekleyen kaynakların diğer sunucular/uygulamalar ile paylaşılmasının en yüksek seviyeye ulaştırılması olmalıdır. Bu kapsamda aşağıda 3 başlıkta toplanan fiziksel sunucu sistemlerinin sanallaştırılması, sanallaştırmadan alınacak verim/performans artışını sağlayacaktır:

1. Farklı kaynakları yoğun bir şekilde kullanan fiziksel sunucu sistemlerini aynı çatı altına toplamak (Örneğin; çok CPU az RAM kaynağı , diğer taraftan da çok RAM az CPU kaynağı kullanan sunucuların sanal ortama taşınması gibi.)

2. Farklı zaman dilimlerinde yoğunluk yaşayan fiziksel sunucu sistemlerini aynı çatı altına toplamak (Örneğin, bir uygulama ayın sadece 10-15’i, diğeri ise 25-30’u arasında yoğun kullanılan sunucuların sanal ortama taşınması gibi.)

3. Çok yoğun kaynak tüketmeyen fiziksel sunucu sistemlerini aynı çatı altına toplamak (Örneğin; CPU ve RAM oranlarını atıl kullanan sunucuların sanal ortama taşınması gibi.)

Ancak, sanallaştırmada her zaman kaynakların daha verimli kullanımı da hedeflenmeyebilir. Bazı durumlarda sanallaştırmanın bebaberinde getirdiği kolay yönetim, hızlı sunucu kurabilme, disk sistemleriyle entegrasyonda getirdiği avantajlar, sistem odasındaki kısıtlamalar gibi nedenlerde sanallaştırmanın hedefleri arasında sayılabilir.

İrfan KESKİN

Nisan 2010, Ankara