e-Devlet’ten c-Devlet’e Geçiş

Eşref-i mahlûkat (yaratılmışların en şereflisi) olan insanın yaşamını etkileyen tüm olaylar ve yaşamak için ihtiyaç duyduğu tüm kaynaklar yeryuvarının üstünde, üzerinde veya altında yer almaktadır. Mekân ve mekân bilgisi eşref-i mahlûkatın yaşamında büyük bir önem taşımaktadır. Mekan bilgisinin önemi, 2011 yılından itibaren Endüstri-4.0 olarak da adlandırılan güncel teknolojiler ile birlikte daha da öne çıkmıştır.  Neredeyse tüm karar verme süreçlerinde mekan bilgisi bir başka ifade ile yeryuvarına dayalı “coğrafi bilgi” temel ihtiyaç olmuştur. Coğrafi bilgi, varlıklar ve olaylar hakkında güncel bilgileri konum bilgisi ile birlikte sunarken, bu bilgiye dayalı coğrafi bilgi teknolojilerinin depolanması, işlenmesi, analizi ve paylaşımına olanak tanımaktadır. Coğrafi bilgiye dayalı bu teknolojiler kullanılarak yapılan uygulamalar arasında araç takibi, filo yönetimi, navigasyon, deprem hasarlarının tespiti,  afet ve acil durumlarda, tarım rekolteleri tahmini, su taşma alanlarının belirlenmesi, maden kaynaklarının yönetimi, coğrafi web servisleri (WMS, WFS, WCS, vd.) ile coğrafi veri paylaşımı önemli bir yer tutar. 

Maliyet, zaman ve personel kaynaklarının her alanda olduğu gibi coğrafi bilgi alanında da en etkin kullanımı için ulusal düzeyde coğrafi bilgi paylaşımı büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla oluşturulan Türkiye Ulusal Coğrafi Veri Portalı (https://www.geoportal.gov.tr/), Ulusal Atlas Portali (http://www.atlas.gov.tr), Ulusal Tapu ve Kadastro Portali (https://portal.tkgm.gov.tr/), Ulusal Uydu Görüntü Portali (https://gezgin.gov.tr/),  Afet ve Acil Durum Yönetimi Sistemi Portali (https://aydes.afad.gov.tr) bu amaca yönelik uygulamalardan bazılarıdır. 

Bununla birlikte, tüm coğrafi bilgilere tek bir noktadan ulaşmak için, aynı “elektronik devlet” portaline benzer veya entegre bir “coğrafi devlet” portaline olan ihtiyaç günden güne artmaktadır. Bu ihtiyaç kapsamında elektronik devletten coğrafi devlete geçiş sürecine örnek olarak Hindistan Coğrafi Devlet Portali (http://bhuvan.nrsc.gov.in/) gösterilebilir.

Bu bağlamda tüm kurumların ihtiyacı olan coğrafi verilerin tek bir otorite tarafından kurum ve kuruluşlara servis edilerek zaman, para ve sistem altyapılarında ciddi tasarruf sağlayacaktır. Bu bakış açısı aynı zamanda akıllı devlet (a-Devlet) altyapısını oluşturan e-Devlet, c-Devlet altyapılarına geçişi de hızlandıracaktır. 

Tek bir merkezden verilecek bu servis hizmeti ile tarımsal alanlar, afet ve acil durumlarda, belediyecelik ve kentsel dönüşüm süreçlerinde, tapu süreçlerinde, ulusal navigasyon hizmetlerinde ve daha benzer birçok alanda kullanabilecektir.

e-devlet altyapısının coğrafi bilgi sistemi aracıyla desteklenmesinin temelinde ilk aşamada TAKBİS, AYDES, MAKS, TARBİL gibi projelerin vatandaşa açık hizmetlerinin coğrafi temelli olarak e-devlete aktarılması sağlanabilir.

“Vatandaşın adres beyanını alırken coğrafi altlıklar üzerinden teyit ederek vermesi” örnek verilebilir.

Tüm bunlara ek olarak klasik yazılım geliştirmeleri bir kenara bırakıp, beynin görselliğine hitap eden Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) altlıkları üzerine raporlama, sistem ve yazılım geliştirme mantığınıda yaygınlaştırmak gerekiyor. 

Can suyu olacak coğrafi bilgi teknolojilerini kurumsal süreçlerinize dahil etmeniz temennisiyle …