Katma Değer

Yıllarca hep veri merkezi kurmakla uğraştık, UPS, Jeneratör,  klima, disk, sunucu derken yıllar geçti. Oysaki Veri merkezi kurmak, işletmek, nitelikli, profesyonel hamallıktır. Artık kritik kurumlarımız hariç, kamu kurumlarımız veri merkezi yapmamalıdır. Bırakalım veri merkezini firmalarımız kursun, işletsin ve bizde onlardan hizmet alalım. Hem yetenekleri hemde bulut teknolojilerinde ülkemizin kapasitesi gelişmiş olsun. 

Hali hazırda kurumlarımızda var olan veri merkezilerini birbirimize açmamız neticesinde bile önemli tasarruflar sağlanmış olacaktır.

Asıl katma değer, devleti vatandaşa götüren hizmetleri geliştirmektir.  E-Devlet kapısının arkasında tüm kurumların sorunsuz tek sistem gibi çalıştığı ve vatandaştan belge dökümanın istenmediği bir sistem geliştirmektir.