kurumsal dönüşüm

Kurumsal Dönüşüm

Kurumsallık, en basit tanımı ile kısa dönem ve uzun dönem tüm faaliyetlerin belirli bir plan dâhilinde gerçekleşmesi, bu plan kurallarının önceden konulmuş olması ve planı uygulayan herkesin görev ve sorumluluklarının net bir şekilde önceden belirlenmiş olması demektir. Kurumsal dönüşüm kamunun stratejik diğer hedeflerinden ayrı düşünülmemeli, kurumun ana stratejik amaçlarından biri olmalı ve kurumu geleceğe nasıl taşıdığı net bir şekilde tanımlanmalıdır.

Kurumsal  dönüşüm sadece teknolojik altyapı dönüşümü olarak algılanmamalıdır. İnsan kaynağı, personelin çalıştığı ofis, cihazların çalıştığı ortam her yönüyle dönüşümün belli bir planı, vizyonu izlemesi gerekir.

Dönüşümün yollarından biri, kamu – özel sektör iş birliği ile geliştirilen teknolojilerdir. “Kamu teknoloji geliştirmez” algısı yerine sektöre yön veren, görev veren, yol haritası çizen, kamu iş-isterlerini belirleyen bir vizyon doğrultusunda çalışılırsa; stratejik amaçlara hizmet eden, geleceğe uygun olarak planlamış, istihdam sağlayacak ürünler gelişecektir. İşte bu kurumsallıktır, “Mili Teknoloji Hamlesine” götürecek kurumsal dönüşümdür.

AFAD olarak kurumsal dönüşüm yolculuğumuzda çok yol katettik.