Değişimin Anahtarı

Globalleşmenin ağırlığını her geçen gün biraz daha hissettirdiği günümüzde, kurum ve kuruluşların bilgiye ve teknolojiye ulaşılabilirlik açısından birbirleri ile rekabet etme gibi bir sorunu artık ortadan kalkmıştır.

Aynı sektörde faaliyet gösteren kurumların kullanmış oldukları teknolojiler büyük oranda benzerlikler içermektedir. Kurumları birbirinden ayıran ve rekabet ettiği kurumlardan ayrıştırarak ön plana çıkmasını sağlayan etkenin de İnsan Kaynaklarını kullanma potansiyeli olduğu gözlemlenmektedir.

Rekabet ortamında kalıcı olmak isteyen kurumların gelecekle ilgili planlarını sadece teknolojik yeniliklere göre değil, İnsan Kaynakları departmanlarının geliştirilmesine ve bu kaynakları amacına uygun, etkili bir şekilde kullanabilme yeteneğine göre yapmasının gerekliliği her geçen gün biraz daha önemli hale gelmektedir.

Günümüzde hem kamuda hemde global ölçekteki bir çok Kurum ve kuruluşun faaliyet gösterdikleri sektör içerisinde varlığını sürdürebilmek için başvurduğu  değişim ve dönüşüm süreçlerinin başarıya ulaşabilmesinin temelinde var olan BT altyapılarında teknoloji (Donanım, yazılım) satın almanın yeterli olduğu düşüncesi hakimdir. Bu düşünceye sahip kurumların Kurumsal BT altyapılarında yapılan bir çok proje başarısızlıkla sonuçlanmaktadır.

Kurumsal anlamda değişimi hedefleyen kuruluşların değişimin ilk ayağı olarak insan kaynağını seçmesi gerekmektedir. Zira değişim ve dönüşüm insan kaynağının yeteneklerine ve alınacak teknolojileri kabul eşiklerine bağlıdır.

Son model lüks bir makam aracı (Teknoloji) satın aldınız. Makam şoförü (İnsan Kaynağı) o lüks aracı kullanacak kültürde, yetenekte değil ve aynı zamanda  maksimum konfor sağlayacak birikimde değilse en teknolojik aracı da alsanız anlam ifade etmeyecektir. Şoförün yeteneksizliği her daim son model aracın yeteneklerinin önüne geçecektir.

Kurumsal olarak yürütülen tüm projelerde idari ve teknik olmak üzere iki aşama mevcuttur. İdari aşama dediğimiz kısım vizyonun ve hedeflerin olduğu büyük resimdir. Teknik aşamasında da bu büyük resim için gerekenlerin kurgulandığı kısımdır. Burada insan kaynağının ve teknolojinin entegrasyonu projenin başarısını dolayısıyla kurumun hedeflerini doğrudan etki etmektedir.

Üst düzey yöneticiliğin, daha doğrusu kurumu iyi yönetmenin sadece teknolojiyi (donanım, yazılım) para vererek satın almak olduğu zannedilir. Ancak sahada durumun böyle olmadığı ve alınan teknolojiyi kullanacak, zamana entegre edecek, kurumun vizyonu ile örtüşen bilgi birikimi üst seviyede, yeniliğe açık, bilgiye aç, irfanı yüksek, keskin zekaya sahip kişilerin elinde şekillenmedikçe yüksek paralar verilerek alınan teknolojiler kuruma ekonomik külfet olarak raflardaki yerlerini alacaktır.

İrfan KESKİN
Aralık 2013