• Değişimin Anahtarı

    Globalleşmenin ağırlığını her geçen gün biraz daha hissettirdiği günümüzde, kurum ve kuruluşların bilgiye ve teknolojiye ulaşılabilirlik açısından birbirleri ile rekabet etme gibi bir sorunu artık ortadan kalkmıştır. Aynı sektörde faaliyet gösteren kurumların kullanmış oldukları teknolojiler büyük oranda benzerlikler içermektedir. Kurumları…