2023 Vizyonunda Rönesans Devri

[themeone_drop_cap letter=”V” color=”accent-color1″/]izyon, ileride nerede olmak istendiğinin gerçekleştirilebilir hedeflerle yıllara yayılan bir süreç olarak değerlendirebiliriz.

Ülkemizin 2023 stratejik vizyonundaki sosyal ve ekonomik hedeflere ulaşmasında ve konforlu hizmetin ülkemizde yaşayan her bireye eşit bir şekilde sunulmasının en önemli unsurlarından bir tanesi Bilgi Teknolojilerinin (BT) etkin ve verimli kullanılmasıdır.

Bir hayalin, bir düşüncenin belirli bir zaman dilimi içerisinde planlanıp eylem haline dönüştürülerek hayata aktarılması başarının olmazsa olmazıdır.

Başarıya giden yolun, doğru ve beklentilere cevap verebilecek hedeflerin belirlemesinden geçtiği yapılan bilimsel çalışmalar ve ismi başarı ile anılan kişilerin yaşamının incelendiğinde karşımıza çıktığını görmekteyiz.

Bu anlamda kişiler ve kurumlar, yaptıkları işlerde rakiplerinden ayrışarak farkındalık yaratmak ve sektöründe lider olmak için kendilerine öncelikle doğru, vizyoner ve yıllar sonra bile hala tazeliğini ve geçerliliğini koruyan hedefler koymalıdırlar ki; başarı çıtalarını her geçen gün yukarılara biraz daha çekebilsinler.

Aksi halde değişim, gelişim ve tüketim sürecinin çok hızlı bir şekilde işlendiği günümüzde piyasa şartlarında tutunmak ve ayakta kalabilmenin imkansız bir hal alacağının unutulmaması gerekmektedir.

Ülke olarak; yaşadığımız değişim ve gelişim süreçlerinde  finans, sanayi, eğitim gibi ekonomik ve sosyal konulardaki eksikliklerimizi gidererek daha rahat ve yaşadığımız yüzyıla yaraşır hayat şartlarına kavuşmak için bilimsel çalışmalar ışığında belirlenmiş hedeflere ulaşma noktasında daha fazla çalışmak ve doğru yatırımlar yapmamız gerekmektedir.

Bilimselliğin ve Bilgi Teknolojilerinin (BT) referans noktası olarak alınmadığı çalışmaların, başarıya ulaşması doğal olarak ta kişi ve kurumların belirlemiş oldukları hedeflere ulaşarak hayata geçirmeleri mümkün değildir.

[themeone_spacer height=”30px” class=””]
[themeone_quote color=””]Kurumsal veri merkezlerin kardeşliği, ulusal bulut uygulamaları (E-BYS, DNS, KKP, Yardım masası gibi) ulusal veri merkezi  yapılarına geçilmesi ile beraber hedeflediğimiz yükselen değerimiz olmasını istediğimiz “Yerli Yazılım” da kendiliğinden yaygınlaşmış olacaktır.[/themeone_quote]
[themeone_spacer height=”30px” class=””]

Bilgi Teknolojilerinin (BT) etkin bir şekilde kullanımı, kurumlarımızın ve buna bağlı olarak ta ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak faktörlerin başında gelmektedir.

Bu bağlamda yeni bir felsefe ve  adeta yeni bir doğuşla beraber ulusal BT de “Rönesans Devri” nin  yaşanması ülkemizin 2023 stratejik vizyonundaki hedefine ulaşmasına doğrudan etki edecektir.

İrfan KESKİN
Aralık 2014