• Dünya vatandaşı Olmak

    Bilgi teknolojilerini, insanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlarda ihtiyaç duyulan bilginin yaratılması, toplanması, biriktirilmesi, işlenmesi, yeniden elde edilmesi, paylaşılması, korunması ve bunlara yardımcı olan araçlar olarak tanımlamak mümkündür. Temel bileşeni insan olan bilgi teknolojileri hayatımızın her alanında gün geçtikçe öneminin…