Hammaddemiz Bilgi

II.Dünya savaşı döneminden sonra tarım toplumu, daha sonra endüstri toplumu ve şimdi adını koyamadığımız kiminin modern tolum, kiminin internet toplumu dediği bir dönemi yaşıyoruz.

Her toplumun hammaddesi farklıydı ve kısıtlıydı, ancak şuan yaşadığımız toplumun hammaddesi “Bilgi”dir. Bilgi, kısıtlı olmayan insanoğlunun zihin yolculuğuna ve hayal gücüne bağlı olarak sürekli üretilebilen bir hale gelmiştir. Kişi ve akıllı cihazı bilgiyi üreten bir fabrika haline gelmiş durumdadır. Bilgiyi etkin yöneten, karar süreçlerinde etkin kullanan insan, firma, kurum, toplum ve ülkeler finansal ve cari konularda ülkelerin konumuna ve refahına doğrudan etki etmektedir.

Kamu bilişim yöneticileri olarak her projemizde ülkenin cari ve finans kalemlerine nasıl katkı sağlayacağımızı düşündüğümüz yerli, özgür yazılım ve açık kaynak ürünlerinin temel teşkil edeceği bir Milli Teknoloji Hamlesi hareketine artık hayatımızda yer vermeliyiz.

Gelecek nesillere ve geleceğimize bırakacağımız en büyük sermaye bu olacaktır.