• 1.Bölüm: Kamudaki Süreçlerin Etkin Yönetilmesi

    Kamudaki süreçlerin etkin yönetimi ve sonuç odaklı yürütülebilmesi için faydalı olabileceğini düşündüğüm konuları iki bölüm halinde kaleme almaya çalıştım. Kamu personel rejiminin temelini oluşturan en önemli iki çıkış noktası, devlete ve millete olan SADAKAT ve LİYAKAT olmalıdır. Yapılacak personel rejiminin başarıya…

  • Veri Merkezinden Bilgi Fabrikasına

    Eskiden ne rüyalarda ne kabuslarda olurdum ben. Birkaç gün sesim çıkmasa kimse arayıp sormaz, sessiz rüyalara dalardım. Bana bir isim de vermişlerdi “Veri Merkezi”. Halbuki ilk söylendiğinde  ne çok sevmiştim ismimi. … ancak birgün bir kabustan uyanırcasına uyandım. Zamanla içinde…