BT Ekosistemin Dilini Bilen Var Mı?

Ekosistemi, belirli bir alana hizmet eden birimlerin/paydaşların karşılıklı ilişkilerinden oluşan sistem olarak tanımlayabiliriz. Bu ilişkilerde fonksiyonel olarak sürekliliğin olması gerekir.

Bilişim teknolojilerinin (BT) yaşam döngüsü vardır. BT Ekosisteminin temel birimleri Üst Yönetim, Bağlı Birimler, ISP, üretici, Entegratör, ve BT&BT Lideri olarak düşünebiliriz.

Her ekosistemin kendisine özgü yapısı, iletişimi, ortak yanları ve birbirilerini tamamlayıcı özelliklerinin yanında bir de dili vardır. Bu ekosistemde başarıyı elde etmek için bu dili iyi bilmek gerekiyor.

BT ekosistemini bir film sahnesi gibi düşündüğümüzde, bu sahnede kullanılan ortak bir dil, ortak bir ağız vardır. BT Lideri bu dili öğrenmesi, anlaması ve ilgili birimlere doğru tercüme etmesi gerekir.

Internet Servis Sağlayıcıların (ISP) özellikle siber güvenlikte ne kadar önemli olduğunu, BT’ye bağlı birimlerin geri dönüşleri, talepleri, maddi ve manevi sponsor olan üst yönetimlerin hassasiyetleri, kurum hedefleri bu ekosistemin dilini iyi bilip buna göre gereğini yapmaktan geçer.

Disk ve sunucu benzeri teknolojileri üretemediğimize göre üreticilerin dünyasını iyi bilmemiz gerekir. Yani demoların, yapılan toplantıların, proje özelinde yapılan ön kayıtlar (register)vb gibi. bir çok parametrenin, kavramın ekosistem içerisinde ne anlam ifade ettiğini bilinmeli ve projelere bu şekilde yön verilmelidir.

Entegratörler (Çözüm Ortağı) ise hem kurum hem de üretici tarafında hassas bir noktada yer almaktadır. Zira senaryo (teknik şartname) ve sahnede kullanılacak ürün/teknolojiler entegratörün ellerinde şekillenmektedir.

Bu sahnenin “esas oğlanı” BT lideri gibi gözüksede aslında BT Liderleri bu ekosistemdeki tüm paydaşları tıpkı bir orkestra şefi gibi yöneterek çalıştığı kurumlara dijital fırsatlar yakalayabilmelidir.

Bu ekosistemi yönetmek zor olsa da tıpkı içten yanmalı bir motor gibi kendi kendine enerji üreterek  motivasyonunu kaybetmeden, bilgi kirliliğinde kaybolmadan bu ekosistemi çok iyi yönetebilmelidir.

Tüm paydaşların rol aldığı, yüklerin eşit paylaşılmasıyla  sahnelenen böyle bir filmin gişe rekorları kırması işten bile değildir.

Yaşam döngüsünde yer alan paydaşların her birinin üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmesi  bu ekosistemin başarılı olmasına yetmeyecektir.

Bilgi teknolojileri (BT) lideri BT ekosistem dilini kullanarak her paydaşı sürecin içerisinde tutması, başarıya ortak etmesi  en önemli  noktadır.

Yaşadığı ekosistemin dilini bilen yönetici, gittiği her kurumda dijital dönüşümü yada rol aldığı her filmde heyecanı yaşatacaktır.

İrfan KESKİN
Şubat 2015