• BT Ekosistemin Dilini Bilen Var Mı?

    Ekosistemi, belirli bir alana hizmet eden birimlerin/paydaşların karşılıklı ilişkilerinden oluşan sistem olarak tanımlayabiliriz. Bu ilişkilerde fonksiyonel olarak sürekliliğin olması gerekir. Bilişim teknolojilerinin (BT) yaşam döngüsü vardır. BT Ekosisteminin temel birimleri Üst Yönetim, Bağlı Birimler, ISP, üretici, Entegratör, ve BT&BT Lideri…